Ristretto duurder dan espresso

Waar ter wereld kom je dat tegen? Op Schiphol. Daar kent de espresso al een niet-kinderachtige prijs van 2.50. De ristretto, goedbeschouwd hetzelfde product maar dan met minder water, gaat weg voor 3 euro. De tent in kwestie is de Mediterrenean Sandwich bar. Gelukkig was de espresso prima te drinken.

Advertenties

Zijn albums een niet te ontkoppelen geheel? Ja, Nee of Hypocriet.

Recentelijk ontving ik van een vriend een lijstje met meest gedraaide albums, gekoppeld aan het verzoek om mijn eigen lijstje op te sturen. Hij liet erbij weten geen behoefte te hebben aan gelul over downloaden van individuele tracks, immers de artiest heeft e.e.a. niet voor niets een CD samengesteld.

Deze insteek is teleurstellend, temeer daar deze zelfde discussie onlangs weer is aangezwengeld door Pink Floyd, nota bene lui die nog nooit van CD’s, laat staan downloads, hadden gehoord toen ze hun materiaal als zogenaamd één geheel uitbrachten.

Laat ik vooropstellen dat de artiest de enige is die bepaalt of songs als album of als individuele tracks gekocht kunnen worden. Ze zijn immers van hem/haar/hun. Als ze daarvoor argumentatie gebruiken, laat het dan echter wel de juiste zijn, en geen zwakzinnigheden als ‘het is een niet te ontkoppelen geheel’. Voor de zekerheid daarom een aantal controlevraagjes aan de leden van Pink Floyd, met dank aan MacDailyNews.com:

  1. Zijn er wel eens tracks van jullie als single uitgebracht? Zo ja, behoorden deze singles dan niet tot het ene geheel? Licht alsjeblieft toe hoe dit zit.
  2. V.w.b. de CD’s, zijn de tracks individueel afspeelbaar? Bestaat de mogelijkheid de CD ergens halverwege te gaan beluisteren? Beschik ik over de mogelijkheid de CD voortijdig uit te zetten (of is hier een geplande stroomuitval voor nodig)? Waarom onderscheiden jullie eigenlijk individuele songs?
  3. In de tijd dat jullie het meeste van jullie werk uitbrachten bestonden er nog LP’s met een A-kant en een B-kant. Waarom hebben jullie geaccepteerd dat de platenmaatschappij het ene geheel verkrachtte door het in tweeën te knippen? Hoe komt het dat de A-kant steevast eindigt aan het eind van één van de individuele tracks? Waarom niet opgeknipt op een willekeurig moment (bijv. precies 50% van de totale speelduur), immers, als je één geheel toch gaat opknippen, maakt het ook niet uit waar?
  4. Bij jullie live optredens, speel je dan het gehele album af zonder onderbreking af? Zo ja, gebeurt dit in de volgorde waarin de songs op de CD staan?
  5. Waarom hebben jullie geaccepteerd dat het songmateriaal, dat ooit bedoeld was om te worden afgespeeld via analoge apparatuur, is gedigitaliseerd en op CD is gezet, en later zelfs beschikbaar is gemaakt in een formaat dat een deel van de luisterervaring teniet laat gaan?
  6. Wat doet het album ‘Echoes: The Best of Pink Floyd [Original Recording Remastered]’ op Amazon.com?
  7. Hoe komt het dat jullie hebben geaccepteerd dat artiesten covers van individuele Pink Floyd songs (bijv. Another Brick in the Wall, Have A Cigar) hebben mogen uitbrengen?

Volgens mij gaat het Pink Floyd, noch enige andere artiest, lukken op deze vragen een bevredigend antwoord te geven waaruit blijkt dat hun muziek inderdaad is bedoeld als een niet te ontkoppelen geheel. Ondertussen wens ik de heren Gilmour en Waters veel succes bij het vullen van de portemonnee.