Mac vs. PC: wat er werkelijk aan de hand is

Het lijkt erop dat de markt, en met name de analistencommunity, nog steeds niet beseft wat er momenteel werkelijk gaande is op de markt van consumentenelectronica: nl. dat Apple in hoog tempo bezig is dat deel van de markt dat er toe doet, volledig in te pakken.
Een aantal statistieken en hun betekenis:
1. Het totale marktaandeel van Apple in de markt voor PCs lijkt klein, nl. minder dan 10%. Echter het aandeel van Apple op het gebied van PC-aankopen onder consumenten in de VS ligt ergens tussen de 20 en 25%. Dat betekent dat bijna 1 op de 4 mensen in de VS, die een PC uit eigen middelen aanschaft, bereid is z’n geld aan Apple te geven. Van de andere regio’s heb ik geen statistieken kunnen vinden, echter ook geen statistieken die erop duiden dat het beeld daar anders is.
2. Binnen het segment PCs boven de $1000 (wederom in de VS) heeft Apple een marktaandeel van ca. 90%. Dat betekent dat de groep mensen die over geld beschikt, feitelijk maar 1 keuzemogelijkheid ziet, nl. Apple. Het behoeft waarschijnlijk geen toelichting dat dit het segment is waar de marges het hoogst liggen.
3. Met een marktaandeel van ca. 5% op het gebied van mobiele telefoons, eigent Apple zich meer dan 50% van de winsten toe die met deze producten wordt behaald. De tientallen andere bedrijven die actief zijn op dit terrein mogen met z’n allen het deel dat overblijft verdelen. Overigens is het marktaandeel van Apple stijgend.
4. De markt voor tabletcomputers wordt beheerst door Apple. Hoewel leveranciers als Motorola en RIM claimen vele honderdduizenden van hun toestellen te verschepen (in schril contrast tot de, in de ogen van hierboven reeds vermelde analisten, ‘teleurstellende’ 4.5 miljoen verscheepte iPads in het eerste kwartaal van 2011), is er geen enkel signaal dat deze producten ook daadwerkelijk bij de consument terechtkomen (wederom in schril contrast met de iPad, waarbij nog steeds te nauwernood kan worden voldaan aan de consumenten vraag). Het werkelijke marktaandeel van Apple in deze markt lijkt daarom dicht in de buurt van de 90% te liggen. Het winstaandeel vermoedelijk nog hoger gezien het verschil in marges tussen Apple en de concurrentie, alsmede de veel lager liggende ‘returnrate’ bij de iPad.
5. Android lijkt een ongekende groei door te maken. Daarbij is het opvallend dat de vertrouwde leveranciers van Android toestellen (Samsung, HTC, Motorola, SonyEricsson) een veel geringere groei (of zelfs negatieve groei) laten zien dan het succesproduct waaraan zij hun lot verbonden lijken te hebben. Wat is hier aan de hand? Zou het kunnen dat vrijwel niemand daadwerkelijk profiteert (in de zin van ‘winst maken’) van het veronderstelde succes van Android?

Voor onderbouwing met cijfers van hetgeen ik hierboven stel, zou je eens op asymco.com kunnen kijken. De conclusies zijn voor mijn rekening.

Advertenties

MacBook Air Test

Afgelopen dagen heb ik de gelegenheid gehad de nieuwe MacBook Air (13″) te testen. Hieronder de belangrijkste resultaten:

Gebruiksgemak: Mac OS X

Bouwkwaliteit: Apple

Design: Jonathan (Jony) Ive

Prestaties: “My God, it’s full of stars!”